Entegre Yönetim Politikamız

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı KARADAĞLAR GRUP OTO.İNŞ.S.VE T.L.Ş..ın bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.
Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik:Yetkisi olanların gerektiğinde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
• Sunduğumuz tüm hizmetlerin yeniliğe açık, sonuç ve müşteri odaklı olarak sürdürülebilirliği hedeflenmiştir. Süreçlerimizle, kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını, hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artışı, hizmetlerimizi hedeflediğimiz kalite seviyesinde sürdürmeyi, riskleri doğru ve zamanında yönetmeyi, iş süreçlerinin tabii olunan yasa, mevzuatlar ve gereksinimlere uyumlu olarak yönetilmesini, iş ilişkileri politikaları ile uyumlu ve etkin bir iletişim ilke olarak benimsenmişti.
• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.